Bendrosios nuostatos

 

 1. Atsiskaitymo taisyklės.
  • 1.2 Paysera atsiskaitymo metodas patogiausias ir populiariausias atsiskaitymo būdas Lietuvoje, suteikiantis galimybę mokėti už prekes jums patogiausiu būdu.
  • 1.2.1 Mokėjimai per daugiau nei 10 000 vietinių ir užsienio bankų, atsiskaitymai Visa, MasterCard, Maestro kortelėmis*. Atsiskaitymai per tarptautines mokėjimų sistemas, grynaisiais ir tiesiogiai per Paysera sistemą.

* Kainos svetainėje nurodytos be PVM

 

 1.  

  1. Bendrosios nuostatos.
   • 1.2 Šios paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Užsakovo ir Paslaugos Teikėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, paslaugų užsakymo ir atšaukimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.
   • 1.3 Užsakovas, pateikdamas užsakymą/rezervaciją patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis. Sutartis tarp Užsakovo ir Paslaugos Teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Užsakovas apmoka reikiamą sumą už užsakomą paslaugą.
   • Paslaugos teikėjas turi teisę keisti taisykles be išankstinio įspėjimo

   

  1. Asmens duomenų apsauga.
   • 2.1 Pateikdamas užsakymą Užsakovas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo Užsakovas taip pat sutinka, kad Užsakovo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini paslaugų užsakymui įvykdyti.
   • 2.2 Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Užsakovo sutikimu.

   

  1. Užsakovo teisės ir įsipareigojimai.
   • 3.1 Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugos Teikėjui sutartą sumą už užsakytas paslaugas, ir jas priimti.
   • 3.2 Pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją Paslaugos Teikėjui. Jeigu Užsakovas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  Paslaugos teikėjas turi teisę anuliuoti Užsakovo užsakymą.
   • 3.3 Pasikeitus Užsakovo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Užsakovas privalo nedelsiant apie tai pranešti Paslaugos Teikėjui.  3. Užsakovas turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo –  pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 7 punkte išdėstytom nuostatom.
   • 3.4 Užsakovas turi asmeniškai pasirūpinti reikalingais dokumentais ir/arba leidimais pagal užsakomą paslaugą ar žvejybos budą, reikalingais sveikatos ar kitais rizikos asmeniniais draudimais teikiamos paslaugos metu.
   • 3.5 Užsakovas, pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nustatytų LR teisės aktų.

   

  1. Paslaugos teikėjo teisės ir įsipareigojimai.
   • 4.1 Paslaugos Teikėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Užsakovo tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.
   • 4.2 Paslaugos Teikėjas įsipareigoja gerbti Užsakovo privatumo teisę į Užsakovo priklausančią asmeninę informaciją, ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
   • 4.3 Paslaugos Teikėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Užsakovui.
   • 4.4 Paslaugos Teikėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
   • 4.5 Paslaugos Teikėjas prioritetu laiko keleivių saugumą, įspėja apie galimai pavojingą elgesį. Esant pavojingam Užsakovo elgesiui, turi teisę nutraukti paslaugos teikimą.
   • 4.6 Paslaugos Teikėjas neatsako už Užsakovo elgesį laive, turimas bei atsineštas priemones laisvalaikio leidimui, asmeninių Užsakovo daiktų saugumą.

   

  1. Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
   • 5.1 Užsakovas užsakymus ir rezervacijas gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
   • 5.2 Užsakymai priimami zvejybajuroje.com esančiomis užsakymo formomis; el.paštu; atvykus į laivą “Hunter” esantį Klaipėdoje.
   • 5.3 Visos paslaugų kainos interneto svetainėje nurodytos eurais, be PVM.
   • 5.4 Užsakovas atsiskaityti už prekes gali:
   • 5.4.1. www.zvejybajuroje.com esančiomis užsakymo formomis, grynais pinigais arba bankine kortele paslaugos teikimo vietoje , t.y.laive “Hunter”.
   • 5.4.2. bankiniais pavedimais iš savo banko.
   • 5.5 Užsakovas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos, bet iki paslaugos teikimo pradžios,ilgesnis apmokėjimo terminas galimas tik susitarus su Paslaugos Teikėju.  Paslaugos teikimui pradedama ruoštis tik gavus apmokėjimą už paslaugas.
   • 5.6 Užsakovui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, ar kitą sutartą apmokėjimo terminą , užsakymas anuliuojamas.

   

  1. Paslaugų pristatymas.
   • 6.1 Užsakovas įsipareigoja nurodyti tikslią pageidaujamą išvykimo vietą, jei tai skiriasi nuo nuolatinės laivo bazavimosi vietos.
   • 6.2 Užsakovas įsipareigoja pasirūpinti kelionės dokumentų turėjimu visiems užsakovo grupės nariams vykstant į jūrą.
   • 6.3 Paslaugos Teikėjas paruošia laivą pagal iš anksto suderintas paslaugos teikimo aplinkybes.
  1. Paslaugų kokybė, garantijos, datos keitimas, pinigų grąžinimas
  • 7.1 Visi zvejybajuroje.com parduodamų paslaugų duomenys nurodomi prie kiekvienos paslaugos esančiame paslaugos aprašyme.
  • 7.2 Paslaugos Teikėjas informuoja Užsakovą apie pasikeitusias oro sąlygas ar kitas nenumatytas aplinkybes teikti paslaugą, kas įtakoja ekipažo narių komfortą ir/arba saugumą, siūlo alternatyvią paslaugą arba paslaugos datos keitimą ir šita aplinkybė nelaikoma pažeidimu iš Paslaugos Teikėjo pusės. Paslaugos Teikėjas turi teisę perkelti užsakymą į kitą laisvą datą. Nepavykus suderinti datos, užstatas grąžinamas užsakovui, taikytina tik žvejybos jūroje atvėjais, kai oro sąlygos neleidžia saugiai plaukti, t.y. vėjo greitis 15 m/s ir daugiau. Pinigai yra grąžinami tik į Mokėtojo sąskaitą. Pinigus grąžiname per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos
  • 7.3 Rezervacija Užsakovo iniciatyva gali būti  perkelta į kitą suderintą datą, jei atliekama daugiau, nei 48 valandos iki paslaugos teikimo, išskyrus jei rezervacija buvo daryta poilsio arba valstybinei šventinei dienai.
  • 7.4 Likus mažiau nei 48 valandoms iki užsakytos paslaugos teikimo, paslaugos atsisakymas ir datos perkėlimas yra negalimas. Paslaugos Teikėjas gali taikyti Geros Valios Principą, sprendžiama individualiai.
  • 7.5 Užsakovui neatvykus priimti paslaugos apie tai nesuderinus, Užsakovas įsipareigoja pilnai atsiskaityti už paslaugą.
  • 7.6 Grąžinama sumokėta rezervacijos pinigų suma, o ne rezervacijos nominalo vertė. Pažymima, kad grąžinant rezervaciją, kuri buvo atliekama įtraukiant trečiąją šalį (mokejimo platforma / bankas), Šis banko mokestis išskaičiuojamas atliekant grąžinimą.
  • 7.7 Pinigų grąžinimui įsigyjant dovanų čekius galioja atskiros papildytos taisyklės.

    

  1. Dovanų kuponai.
   • 8.1 Paslaugos Teikėjas zvejybajuroje.com platina elektroninius dovanų čekius, tai internetu parduodamas dovanų blankas su čekio informacija, kuris patvirtina pinigų sumokėjimo faktą ir suteikia teisę gauti paslaugą.
   • 8.2 ant dovanų čekio yra nurodoma visa informacija, reikalinga paslaugai gauti: dovanų čekio pavadinimas, ID numeris, kita informacija, reikalinga tinkamai informuoti pirkėją, atlikti dovanų čekio funkcijas.
   • 8.3 Paslaugos Teikėjas zvejybajuroje.com turi teisę nustatyti papildomas ir/ar kitas Paslaugų teikimo sąlygas, nors ir nenumatytas šiose Taisyklėse, informuodamas apie tai viešai, Face Book paskyroje, arba kitu zvejybajuroje.com pasirinktu būdų.
   • 8.4 Atvykus gauti Paslaugą būtina pateikti dovanų čekį, čekis yra paimamas ir negrąžinamas, dovanų čekiu galima atsiskaityti tik vieną kartą ir dovanų čekis tampa negaliojantis. Dovanų čekio sugadinimo atvėju, kada negalima jo identifikuoti, jis nėra priimamas.
   • 8.5. Visi zvejybajuroje.com dovanų čekiai yra daugiafunckiniai, todėl įsigytą ir nepanaudotą zvejybajuroje.com Dovanų  čekį galima pakeisti į kitą dovanų čekį visu jo galiojimo laikotarpiu. Klientas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl Dovanų čekio pakeitimo, parašant elektroninį laišką info@zvejybajuroje.com nurodant turimo kupono rezervacijos kodą bei į kokį kitą Dovanų čekį senasis turi būti pakeistas. Per 1 (vieną) darbo dieną atsiųsime naują Dovanų čekį į Kliento nurodytą el. pašto adresą. Naujo Dovanų čekio galiojimas bus toks pat kaip ir prieš tai įsigyto Dovanų čekio.
   • 8.6 Dovanų čekio galiojimas yra aprašytas prie paslaugos, čekių savitarnos puslapyje, dovanų čekio galiojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo įsigijimo datos t.y. nuo to momento,kai už jį buvo sumokėta. Pirkėjas gali prašyti pratęsti galiojimo terminą pateikdamas laisvos formos prašymą email’u info@zvejybajuroje.com, termino pratęsimas yra/gali būti mokamas.
   • 8.7 Pirkėjai, prieš įsigydami dovanų čekį privalo įvertinti visas, su dovanų čekiu susijusias paslaugos teikimo aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant darbo ar metų laiku, lokacija, ir kitomis paslaugos teikimo specifikomis.
   • 8.8 Paslaugos Teikėjas zvejybajuroje.com pažymi, jog pinigai už dovanų čekį yra negrąžinami, išskyrus, kai Pirkėjas, įsigijęs dovanų čekį nuotoliniu būdų (internetinėje parduotuvėje) atsisako sutarties (t.y. gražina įsigyta bet nepanaudotą dovanų čekį) per 14 (keturiolika) dienų nuo dovanų čekio įsigijimo dienos grąžinti ir atgauti sumokėtą kainą, vadovaujantis LR CK 6.228 (10) straipsniu. Pinigai yra grąžinami į Mokėtojo sąskaitą. Pinigus grąžiname per 5 (penkias) darbo dienas nuo laisvos formos prašymo pateikimo dienos į email info@zvejybajuroje.com
   • 8.8 Jei Paslaugos Teikėjas zvejybajuroje.com atšaukė paslaugų teikimą dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių Force Major, ar kitaip informavo, kad dalis paslaugų nebus teikiamos ateityje, Pirkėjas turi teisę kreiptis dėl turimo dovanų čekio pakeitimo į kitą pasirinktą dovanų čekį iš sąrašo, dovanų čekio galiojimo laikotarpyje. Naujo Dovanų čekio galiojimas išlieka toks pat.
   • 8.9 Paslaugos Teikėjas zvejybajuroje.com turi prioritetinę teisę siūlyti kitą alternatyvią paslaugą, pagal paslaugos vertę iš sąrašo, jei parduota paslauga yra negalima atlikti dėl objektyvių priežaščių: klimatinės ir oro sąlygos, įstatyminės bazės pasikeitimas, nauji draudimai, keičiasi paslaugos teikėjas ir pan.
   • 8.10 Šiose taisyklėse numatytais išimtinais atvėjais, dovanų čekiai, jų galiojimo laikotarpiu, gali būti grąžinami Paslaugos Teikėjo zvejybajuroje.com adresu, nurodytu www svetainėje ir užpildyti laisvos formos prašymą, siunčiant email’u, dėl pinigų grąžinimo.

   

  1.  Nenugalima jėga
  • 1 Nenugalimos jėgos Force Major atvėju Paslaugos Teikėjas zvejybajuroje.com gali sustabdyti arba nukelti paslaugų teikimą, kol nebus pašalintos nenugalimos jėgos aplinkybės (įstaymų pasikeitimas, draudimai, gamtinės ar politinės jėgos)
  • 2 Paslaugos Teikėjas zvejybajuroje.com savo galimybių ribose siūlo alternatyvią paslaugą iš paslaugų sąrašo, rezervacijos, dovanų kuponų vertės nėra grąžinamos.

   

   Rinkodara ir informacija.

   • 8.1 Paslaugos Teikėjas zvejybajuroje.com gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
   • 8.2 Paslaugos Teikėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
   • 8.3 Užsakovas visus pranešimus ir klausimus siunčia Paslaugos Teikėjo el. svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
   • 8.4 Paslaugos Teikėjas turi teisę informuoti buvusius Užsakovus ir interesantus apie būsimus maršrutus, planuojamas išvykas ar laisvas dienas kalendoriuje, būsimų paslaugų pirkimui.

   

  1. Baigiamosios nuostatos.
   • 11.1 Šios paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
   • 11.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yras prendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

   

Atsiskaitymas

Call Now Button